Guldörat 2022: Årets ljudkampanj


    Vänligen bifoga en powerpoint-presentation som innehåller bakgrund och syfte till kampanjen, ljudexempel, framgångsfaktorer såsom kreativitet, effekt, ROI och känsla och vad det bidragit till – så att juryn har all bakgrundsdata. Lägg till presentation nedan.