Guldörats kategorier 2024

JURYPRISER

Årets dokumentär

Beskrivning och kriterier:
Priset går till en välgjord dokumentär som innehåller en engagerande och snyggt berättad story, spännande fakta och gärna tidigare okända detaljer. Dokumentären använder ljudmediets alla möjligheter och fördelar.

Kravspecifikationer:
Radioprogrammet/podcasten presenteras i en kort text (högst 100 ord). Bidragets ljudfil ska bestå av det som poddades/sändes, men inte överstiga 60 minuter. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets folkbildare radio

Beskrivning och kriterier:
Priset går till ett program eller inslag i radio som lyfter fram fakta på ett intresseväckande och gärna nytt/annorlunda/överraskande vis.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord). Bidragets ljudfil kan vara ett avsnitt, delar av ett program eller klipp från själva sändningen. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 60 minuter. Det inlämnade bidraget ska även ha sänts i radio och ljudmaterialet ska illustrera programmet. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets folkbildare podd

Beskrivning och kriterier:
Priset går till en välproducerad podd som lyfter fram fakta på ett intresseväckande och gärna nytt//annorlunda/överraskande vis.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord). Bidragets ljudfil kan vara ett avsnitt eller delar av ett program. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 60 minuter. Det inlämnade bidraget ska illustrera programmet. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets intervju

Beskrivning:
Priset går till en person vid ett specifikt tillfälle på ett skickligt sätt har genomfört en intervju som både överraskat och väckt engagemang hos lyssnarna. Bra intervjuteknik, stil och språkbruk, originalitet, överraskningsmoment, samt mervärde för lyssnaren bedöms.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord). Bidragets ljudfil ska bestå av ett samtal mellan två personer. Intervjun ska vara en sammanhängande intervju, inte korsredigerad.

Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 60 minuter. Bidraget ska ha sänts i radio eller publicerats som podd eller on-demand. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets avslöjande

Beskrivning:
Priset går till ett betydelsefullt journalistiskt avslöjande inom radio eller podd. Kriterier som bedöms är redaktionell idé, originalitet, journalistiska val och tillvägagångssätt, samt avslöjandets samhälleliga betydelse.

Kravspecifikationer:
Avslöjandet och dess betydelse presenteras i en kort text (högst 100 ord). Bidragets ljudfil ska bestå av ett program eller avsnitt. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 60 minuter. Det inlämnade bidraget ska ha sänts som direktsänd radio eller publicerats som podcast eller on-demand. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets underhållning radio

Beskrivning och kriterier:
Priset går till ett radioprogram som har skapat det roligaste, mest överraskande eller givande innehållet som får lyssnaren att skratta och bli underhållen.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst100 ord). Bidragets ljudfil ska bestå av highlights, eventuellt ett collage eller en ljudpresentation med exempelklipp, från en enda sändning. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 30 minuter. Det inlämnade bidraget ska ha sänts i radio. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets underhållning podd

Beskrivning:
Priset går till ett poddavsnitt – intervju eller segment – som har gett lyssnaren en särskilt minnesvärd, överraskande och underhållande upplevelse. Kriterier som bedöms är redaktionell idé, originalitet, journalistiska val, flow och underhållningsinslag.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord). Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 60 minuter och bestå av ett avsnitt. Bidraget ska ha publicerats som podcast eller on-demand. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets morgonshow

Beskrivning och kriterier:
För en morgonshow i radio som genom sitt anslag, innehåll och personligheter engagerar sin publik på ett underhållande, trovärdigt och kreativt sätt och ge lyssnarna en bra start på dagen.
Morgonprogrammet ska ha direktsänts alla vardagar eller mer.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord). Bidragets ljudfil ska bestå av highlights, eventuellt ett collage eller en ljudpresentation med exempelklipp. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 30 minuter. Det inlämnade bidraget ska ha sänts som direktsänd radio och ljudmaterialet ska illustrera programmet. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets nyheter & aktualiteter

Beskrivning:
Priset går till ett poddavsnitt eller ett radioprogram/avsnitt som med sitt innehåll, tilltal och flöde når lyssnaren med det nyheter och/eller aktualiteter på ett begripligt och nyskapande sätt. Här blir lyssnaren informerad och får en aha- eller åhå-upplevelse.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord) som beskriver hur bidraget lever upp till kraven enligt beskrivning. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 30 minuter och bestå av ett avsnitt eller en tydlig ljudpresentation med exempelklipp. Det inlämnade bidraget ska illustrera programmet. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets sport

Beskrivning och kriterier:
Priset går till ett poddavsnitt eller ett radioprogram som bäst förmedlat känsla och närvaro eller som har den bästa berättelsen om och analysen av något inom sportens värld.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord) som beskriver hur bidraget lever upp till kraven enligt beskrivning. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 30 minuter och bestå av ett avsnitt eller en tydlig presentation med exempelklipp. Det inlämnade bidraget ska illustrera programmet. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets barn

Beskrivning och kriterier:
Priset går till ett poddavsnitt eller ett radioprogram som har skapat det roligaste, mest överraskande eller givande innehållet för barn upp till tolv år med ett tydligt barnperspektiv.Kravspecifikationer:
Podden eller radioprogrammet presenteras i en kort text (högst 100 ord). Bidragets ljudfil ska bestå av det som poddades/sändes, men inte överstiga 60 minuter. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets programpunkt

Beskrivning och kriterier:
Priset går till ett radioprogram eller en podd med en stående programpunkt som på ett välplanerat och underhållande sätt driver engagemang och får ett starkt genomslag.

Kravspecifikationer:
Programmet/inslaget presenteras i en kort text (högst 100 ord). Ett representativt klipp från ett program eller ett poddavsnitt skickas in som tydligt presenterar programpunkten och dess ramverk. En beskrivande text med motivering (högst 100 ord) skickas också in med bidraget. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 20 minuter. Bidraget ska ha sänts som radiosändning eller finnas tillgängligt som on-demand/podcast. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets ljudbild

Beskrivning:
Priset går till en ljudproduktion (branding, jingelpaket, ljuddesign etcetera), som utgör ljudlandskapet för en radiokanal, sändning eller podcast. Antingen som en del av ett fast program, under en begränsad period eller i en enda sändning/avsnitt.

Kravspecifikationer:
Ljudbilden presenteras i en kort text (högst 100 ord) som beskriver hur bidraget lever upp till kraven enligt beskrivning. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 15 minuter och bestå av en tydlig ljudpresentation med exempelklipp. Det inlämnade bidraget ska illustrera ljudets betydelse för produktionen. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets sällskap

Beskrivning:
Priset går till en enskild programledare som rattar ett direktsänt självkört radioprogram som drivs av tal och musik. Programledaren får lyssnaren att känna sig inkluderad och är ett gott sällskap. Närvaro, intervjuteknik, teknisk färdighet och interaktion med lyssnare och andra medverkande bedöms.Kravspecifikationer:
Programledaren presenteras i en kort text (högst 100 ord) som beskriver hur bidraget lever upp till kraven enligt beskrivning. Den totala längden på ljudfilen ska vara högst 60 minuter radio som speglar programmet själv och programledares profil. Ljudfilen får ej vara ihopklippt bortsett från att man tagit bort eventuella reklamspottar. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets branded content

Beskrivning och kriterier:
Priset går till ett program, programserie eller programinslag som tagits fram för ljudmediet tillsammans med byrå/kund och programledare i radio/podd och som visar på kreativitet, känsla och relevans.

Kravspecifikationer:
Ett ljudklipp på det inslag, serie eller avsnitt av ett program som är framtaget tillsammans med kund. Ljudklippet är en del av en serie, ett avsnitt eller ett helt avsnitt och är minst 5 minuter långt och högst 60 minuter. Motiverande text (högst 150 ord) som beskriver relevans och kreativitet för att påvisa hur innehållet linjerar med showens format i helhet eller på hur innehållet tagits fram som ett helt koncept tillsammans med kund. Data som visar på engagemang får gärna skickas med om det finns. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets ljudkampanj

Beskrivning och kriterier:
Priset går till en kampanj som tagits fram för ljudmediet av byrå/kund i radio och/eller podd och som visar på bevisad effekt, känsla och kreativitet.

Kravspecifikationer:
Information om kampanjen, dess omfattning, idé, syfte och mål. Ljudfiler av det material som har publicerats skickas in samt information om i vilket/vilka medier och kanaler som kampanjen har gått. Vi önskar även data som visar på kampanjens effekt och spridning. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

 

AKADEMINS PRISER

Årets genombrott

Beskrivning och kriterier:
Priset går till ett radioprogram eller en podd som har fått ett tydligt genomslag och därmed en signifikant större publik under året. Priset delas ut av Radioakademin.

Kravspecifikationer:
Podden eller radioprogramet presenteras i en kort text (högst 100 ord) och genom en ljudfil på högst 60 minuter innehållande höjdpunkter från programmet hittills. Om möjligt ska man gärna stärka motiveringen med datapunkter. I ljudfilen ska man få en inblick i vad som bidragit till att innehållet fått sitt genombrott under detta år. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets stjärnskott

Beskrivning och kriterier:
Priset går till en person som genom sina insatser under året gjort sitt första stora avtryck hos podd- eller radio-publiken. Priset delas ut av Radioakademin

.

Kravspecifikationer:
Stjärnskottet presenteras i en kort text (högst 100 ord), och genom en ljudfil på högst 15 minuter innehållande höjdpunkter från hens karriär hittills. I ljudfilen ska talangen presentera sin(a) roll(er) och styrkor inom radio och/eller poddar. Bildformat: kvadratiskt, 1080 x 1080 pixlar.

Årets hederspris

Beskrivning och kriterier:
Priset går till en person som genom sina insatser under många år i radio- och podd-branschen har gjort ett avtryck värt Guldörats kanske finaste pris. Priset delas ut av Radioakademin.

 

PUBLIKPRISER

Årets programledare podd

Årets programledare radio

Årets podd

Årets radiokanal