Hur kan radion utvecklas i ett digitalt medielandskap?

Vad kan digitala projekt vinna på att samarbeta med radion?
Kåre V. Poulsen från DR, Danmarks Radio, har under flera år studerat hur digitaliseringen används över världen för att skapa nya typer av innehåll på alla plattformar. I sin dragning visar han spännande internationella exempel på hur just radion har hittat nytt fantastiskt innehåll och nya vägar att nå publiken tack vare digitaliseringen. 30 min inkl intro och outro dvs ca 27-28 min presentation

Kåre V. Poulsen på Danmarks Radio har producerat och står bakom flera stora cross media projekt och har grundat den årliga Festival of Digital Narratives, som han också driver. Han är expert på hur Public Service bolag över hela världen arbetar digitalt för att stärka sitt innehåll på alla plattformar.