Styrelse

Helena Bremberg, SR, ordförande
Jakob Gravestam, Bauer Media, vice ordförande
Patrick Mannerström, RCS, kassör

Marcus Boger, SR
Anders Elfström, Filt AB
Ami Malmros, UR
Leif Eriksson, SR
Alexandra Maric, Nent
Vakans, Nent
Jakob Munck, Munck AB
Oskar Liljeqvist, Bauer Media
Gabriel Palenque, närradion
Anki Apreotesei, Bauer Media
Susann Thorngren, närradion
Johan Mångård, radiokonsult
Johan Lindström, Radionytt

Revisorer
Jan Petersson, SR
Petra Westerlund, Bauer Media

Valberedning
Christer Jungeryd (sammankallande)
Jan Petersson
Petra Westerlund