Radioakademins Hederspris till Ove Joanson och Titti Schultz

I år har radiobranschens pris ”Stora Radiopriset” ett uppehåll men Radioakademin upprätthåller traditionen att belöna trotjänare i branschen och delar för 2016 ut sitt hederspris till två personer: Ove Joanson, tidigare vd och styrelseordförande för Sveriges Radio, och Titti Schultz, mångårig morgonprogramledare på Rix FM och NRJ. 

– Vi kan inte presentera mer värdiga mottagare är Ove Joanson och Titti Schultz, säger Christer Jungeryd, ordförande i Radioakademin. Båda är legendarer inom svensk radio på varsin planhalva Ove Joanson inom public service och Titti Schultz inom kommersiell radio. Det är ett stort nöje att få dela ut Radiosakademins Guldöron, diplom och ära till två så självklara mottagare.

Radioakademins hederspriser ska tilldelas en person som gjort betydande insatser för radiomediet och som fortfarande är aktiv på något sätt. Mottagaren ska enligt akademins kriterier över tid ha verkat inom mediet på ett framgångsrikt sätt och kan uppfattas som en förebild.

Fortsätt läsa ”Radioakademins Hederspris till Ove Joanson och Titti Schultz”

Radiodagen och Radiogalan tar paus

Bauer Media Group, MTG Radio, Sveriges Radio och Utbildningsradion har i samverkan med Radioakademin arrangerat Radiodagen och Radiogalan under senare år.

Radioakademin har ansvarat för arrangemangen runt Stora Radiopriset som årligen utdelats i cirka tolv kategorier sedan 2001.

Alla parter har i gott samförstånd beslutat göra en djupare utvärdering av de gemensamma arrangemangen sett ur varje enskild samarbetspartners behov och egna prioriteringar.

Man ska även göra en utvärdering och bedöma värdet av det gemensamma samarbetet sett ur branschperspektiv.

”Radiodagen och Radiogalan i sina nuvarande format tar paus åtminstone under 2016, säger Christer Jungeryd, ordförande i Radioakademin. Även Stora Radioprisets format och kategorier ska utvärderas och den preliminära planen är att slå samman 2015 och 2016 till en gemensam tävlingsperiod med prisutdelning någon gång under 2017.”

Arrangörerna och Radioakademin tillsätter under våren en gemensam ”framtidsgrupp” som får i uppdrag att i slutet av 2016 presentera radiobranschens planer om hur ett fortsatt samarbete vad gäller en gemensam branschdag och radiopriser kan ta sig uttryck.

Kontakt: 

Christer Jungeryd, 070-792 54 67, ordförande Radioakademin
Anna Birgersson-Dahlberg, 070-209 64 64, Utbildningsradion, ledamot Radioakademin
Helena Bremberg, 070-684 92 01, Sveriges Radio, ledamot Radioakademin
Jakob Gravestam, 070-778 10 59, Bauer Media Group, ledamot Radioakademin
Alexandra Maric, 070-473 87 42, MTG Radio, ledamot Radioakademin