Ljudmediernas utveckling i det digitala landskapet

Mediemarknaden digitaliseras i takt med att allt fler konsumenter flyttar online. Men hur ser skillnaden ut mellan olika medieslag? Hur skiljer sig konsumtionen åt och hur spenderar exempelvis den svenska konsumenten innehållet av sin digitala medieplånbok? Vilka tjänster vänder sig konsumenter av ljudmedier till och hur ser utvecklingen för ljudmedier ut i stort? Mediavisions analytiker Fredrik Liljeqvist presenterar företagets senaste insikter på området, bland annat genom rykande färsk analys från augusti.

Fredrik Liljeqvist är konsult och analytiker på det stockholmsbaserade konsultbolaget Mediavision. Mediavision har under drygt 20 års tid arbetat med affärsutveckling och strategi på den nordiska mediemarknaden.

Hur kan radion utvecklas i ett digitalt medielandskap?

Vad kan digitala projekt vinna på att samarbeta med radion?
Kåre V. Poulsen från DR, Danmarks Radio, har under flera år studerat hur digitaliseringen används över världen för att skapa nya typer av innehåll på alla plattformar. I sin dragning visar han spännande internationella exempel på hur just radion har hittat nytt fantastiskt innehåll och nya vägar att nå publiken tack vare digitaliseringen. 30 min inkl intro och outro dvs ca 27-28 min presentation

Kåre V. Poulsen på Danmarks Radio har producerat och står bakom flera stora cross media projekt och har grundat den årliga Festival of Digital Narratives, som han också driver. Han är expert på hur Public Service bolag över hela världen arbetar digitalt för att stärka sitt innehåll på alla plattformar.

Musikens utmaningar i digitaliseringstider

Konkurrensen inom underhållning och framförallt musik kommer de närmaste tio åren att öka dramatiskt. Varje dag får konsumenten 30,000 nya låtar att upptäcka, men bara ett fåtal kommer genom bruset och når den breda massan. Samuel Arvidsson från Universal Music berättar om hur dom jobbar och vilka utmaningar dom ser för musikindustrin i framtiden.