Tre tungviktare från mediebyråvärlden

Paneldebatt med Christine Völcker (Carat), Åsa Sohl (Scream) och Cecilia Sundström (Wavemaker). Helena Taube Rehnmark leder denna paneldebatt med tre av mediebyråbranschens mest lysande stjärnor där de vänder och vrider på alla utmaningar & möjligheter som finns för radio / audio som kanal idag och framåt. De kommer att vrida samt diskutera och boosta radio/audio som den kanal med alla möjligheter och alla utmaningar – beroende på hur man ser på det.

Några diskussionspunkter: Röststyrning – en möjlighet och/eller en utmaning? Hur får man till en ännu större säkerhet som säljare för att kunna vara bra på alla delar?
Hur kan man lyfta upp de bästa kundcasen och vad kan man lära sig av det och lära kunderna?
Investeringarna i radio/audio har ökat senaste åren – speciellt från mediebyråerna – vad är det paneldeltagarna ser som den största orsaken till detta? Vad driver radio/audio egentligen för KPI:er?